Neem contact met ons op

  Spoeddienstregeling

  Ook buiten openingstijden is er altijd een dierenarts bereikbaar voor spoedgevallen. Met buurtpraktijken is er een samenwerkingsverband “Samenwerkende Dierenartsen Sevenwolden” (SDD). Per 1 januari 2021 is onze praktijk bij deze dienstgroep aangesloten. U kunt in geval van spoed bellen naar het praktijk nummer (06 – 15520103) en wordt dan via een keuzemenu doorgeschakeld naar de dienstdoende dierenarts. Let op: u dient altijd vooraf te bellen.

  De diensten zijn diersoortspecifiek en opgesplitst in gezelschapsdieren (hond/kat/etc.) en landbouwhuisdieren (rund/schaap/geit)/paard.

  Voor landbouwhuisdieren en paarden worden visites afgelegd, voor gezelschapsdieren dient u naar de dienstdoende praktijk te gaan. Tijdens de spoeddiensten worden er geen huisvisites voor gezelschapsdieren gereden! Indien u geen vervoer heeft, dan kunt u altijd proberen vervoer via de dierenambulance regelen. Hier zitten kosten aan verbonden.

  Dierenambulance De Meren (Gemeentes De Fryske Marren, Súdwest Fryslân, Heerenveen, Weststellingwerf): 06 – 537 120 98
  Dierenambulance De Wouden (Smallingerland, Opsterland, Ooststellingwerf): 06 – 204 543 12

  Dienstdoende dierenartsen Gezelschapsdieren:
  Dierenartsen Heerenveen, Roerdomplaan 1, 8446 JP Heerenveen
  Dierenkliniek Bornego, Beurtschip 3, 8447 CL Heerenveen
  Dierenartsenpraktijk Mid-Fryslân, Hopmanshof 1, 8491 BK Akkrum
  Dierenartsencombinatie Gorredijk, De Klok 22, 8401 CM Gorredijk

  Dienstdoende dierenartsen Landbouwhuisdieren/Paard (WEST):
  Dierenartsen Heerenveen, Roerdomplaan 1, 8446 JP Heerenveen
  Dierenartsenpraktijk Mid-Fryslân, Hopmanshof 1, 8491 BK Akkrum
  Dierenkliniek Iepenstein, Iepensteinlaan 1, 8501 KJ Joure

  De avond-/nachtdienstregeling is verdeeld volgens onderstaand schema. Incidenteel kunnen hier veranderingen in zijn. De weekenddiensten en feestdagen worden onderling gerouleerd.

  Gezelschapsdieren Landbouwhuisdieren/Paard
  Maandag DAP Boonstra DAP Mid-Fryslân
  Dinsdag DK Bornego DA Heerenveen
  Woensdag DA Heerenveen DAP Mid-Fryslân
  Donderdag DAC Gorredijk DA Heerenveen

  Veelgestelde vragen

  Afspraak maken en openingstijden

  Ja, u kunt iedere werdag bij ons een afspraak maken voor een consult of behandeling. Wij zijn te bereiken op 06 – 15 520 103. We hebben een snelle service, dus u hoeft met uw zieke huisdier nooit lang te wachten op een consult.

  Nee, wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag. Voor spoed en dringende zaken die niet kunnen wachten kunt u buiten de openingstijden telefonisch contact opnemen.

  Ouderdom is geen ziekte! Soms lijkt een dier gewoon oud, maar speelt er veel meer. Vooral bij huisdieren die niet jaarlijks voor lichamelijk onderzoek komen, wordt er nog wel eens wat gemist.

  Zo zien wij vaak gebitsproblemen, suikerziekte, artrose, hartproblemen, nierproblemen, schildklierproblemen, incontinentie, dementie, doofheid en blindheid. Ondanks de leeftijd zijn er vaak nog veel dingen mogelijk waardoor uw hond/kat nog een dierwaardig bestaan kan hebben.

  Wat is spoed?

  Soms is het moeilijk in te schatten of iets spoed is. Bij twijfel adviseren wij om telefonisch contact op te nemen en te overleggen met de dierenarts.

  In onderstaande gevallen dient u altijd direct contact op te nemen:

  • Aanrijdingen/bloedingen/verwondingen
  • Benauwdheid
  • Niet kunnen plassen van een (gecastreerde) reu of kater
  • Oververhitting
  • Onderkoeling
  • Verlammingen
  • Vergiftigingen (bijvoorbeeld: rattengif, chocola, medicatie voor mensen, vlooienpipet bedoeld voor de hond op een kat, drugs, slakkendood).
  • Op eten van een vreemd voorwerp, zoals stuiterballen, knikkers, satéprikkers of sokken.
  • Epileptische aanvallen die langer dan 5-10 minuten aanhouden.
  • Allergische reacties op bijvoorbeeld een insectensteek.
  • Een reu met een erectie die niet zelf weggaat.
  • Een bevalling die niet doorzet.
  • Maagkanteling (aanhoudend braken of pogingen tot braken).
  • Konijnen die niet meer eten of keutelen.
  • Oogproblemen, zoals schade aan het hoornvlies of een uitpuilende oogbol (bij kortschedelige rassen zoals de pekinees).
  Administratief

  U kunt bij ons contant afrekenen en pinnen.

  Als u wilt weten wat de prijs is van een operatie of behandeling, informeert u hier dan naar bij onze praktijk of door het contactformulier in te vullen.

  Ja, dat kan. Wij raden u wel aan om bij uw huidige dierenarts het patiëntendossier op te vragen. Dit om onnodig herhaling van onderzoeken te voorkomen en om een beeld te krijgen van de gezondheid van uw huisdier.

  Algemeen

  Ja, een tweede dierenarts kan een andere kijk van zaken geven of juist de diagnose bevestigen. Het is wel raadzaam om het patiëntendossier van uw eigen dierenarts op te vragen.

  Het vervoer naar de praktijk toe is uw eigen verantwoordelijkheid. Mocht u om welke reden dan ook geen vervoer hebben, kunt u altijd bij de lokale dierenambulance informeren. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Voor kleinvee en paarden worden wel visites afgelegd.

  Huisvisites voor huisdieren worden alleen bij uitzondering gedaan. Dit geldt voor euthanasie aan huis voor reeds bekende patiënten, vaccinaties van een grote groep dieren of in combinatie met een visite paard/schaap, of de nestenting bij grote nesten van een groot ras. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

  Op de praktijk zijn wij goed uitgerust en hebben wij alles voor handen. Daarnaast kost een visite veel extra tijd (reistijd en voorbereiding). Veel huisdieren zijn juist op de praktijk beter te behandelen dan thuis in hun eigen omgeving. En mocht het een vervelende ervaring worden, dan kan dit beter op de praktijk gebeuren dan thuis in hun eigen veilige omgeving. Zo blijft thuis ook een veilige omgeving!

  Castratie en sterilisatie

  Katten ‘helpen’ wij vanaf 6 maanden leeftijd. Soms word hier vanaf geweken, bijvoorbeeld als uw kater in huis begint te sproeien. Ons advies is om dan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de praktijk. Poezen kunnen al voor hun eerste levensjaar een nestje krijgen, om dit te voorkomen is het raadzaam om ze op tijd te laten helpen of binnen te houden.

  Reuen castreren wij vanaf 6 maanden. Wij hanteren het “Nee, tenzij…” principe. Ons advies is om reuen NIET te castreren, tenzij daar aanleiding toe is. Dit kan zijn een onderliggende medische aandoening, markeren (plassen) in huis, de aanwezigheid van vruchtbare teefjes in de omgeving of een andere reden. Indien u wilt overleggen, kunt u contact opnemen met de praktijk.

  Teven steriliseren wij bij voorkeur 3 maanden na de eerste loopsheid. Medische gezien heeft sterilisatie dan de meeste voordelen. Later kan ook, maar wel bij voorkeur ruim tussen twee loopsheden in.

  Vaccinatie

  Katten worden gevaccineerd als zij 9 en 12 weken oud zijn. Daarna als ze 1 jaar worden, vervolgens worden ze jaarlijks gevaccineerd. De standaard vaccinatie beschermt tegen Niesziekte en Kattenziekte. Daarnaast zijn er nog aanvullende vaccinaties zoals die tegen hondsdolheid (rabiës, buitenland).

  Honden krijgen een vaccinatie als zij 6, 9, 13 weken oud zijn, vervolgens rond hun eerste verjaardag. Daarna worden ze jaarlijks gevaccineerd. De vaccinaties verschillen per leeftijd, en beschermen tegen ziekte van Weil, Hondenziekte, Parvo en Hepatitis. Daarnaast zijn er nog aanvullende vaccinaties tegen besmettelijke hondenhoest (pension) en hondsdolheid (rabiës, buitenland).

  Ja, de leptospirose bacterie (ziekte van Weil) wordt overgebracht door urine van ongedierte. Uw hond kan ook besmet worden door spelen in het gras.

  Nee, wij vaccineren alleen gezonde dieren. Vandaar dat uw huisdier altijd vooraf een lichamelijk onderzoek krijgt.

  Euthanasie en overlijden

  Het laten inslapen van een huisdier is een gevoelig onderwerp. De ervaring leert dat het vaker te laat dan te vroeg gebeurd. Wij laten alleen dieren inslapen als wij er zelf achter staan. Dat betekent dat wij niet zomaar een relatief gezond dier inslapen en dat wij zullen aandringen indien een dier onnodig lijdt. Daartussen noemen wij het grijze gebied en is het vooral aan de eigenaar of het tijd is voor euthanasie. Wij vinden het belangrijk dat een dier een dierwaardig bestaan heeft. Vrij van honger, pijn en lichamelijk ongemak. Als er geen kans op herstel is, is euthanasie vaak een goede optie voor een huisdier. Heeft u behoefte om hier een keer over te praten? Maak dan een afspraak en laat ons u adviseren.

  Het afscheid van uw huisdier is heel persoonlijk, tegenwoordig is er veel mogelijk. In de omgeving van de praktijk wordt er vaak voor gekozen om het huisdier te begraven. Soms kan dat niet (flat, huurwoning) of wil men dat niet. Dan kan crematie een optie zijn, dit kan individueel (dan kunt u ook as terugkrijgen indien gewenst) of in een kleine of grotere groep. Daarnaast zijn er nog openbare dierenbegraafplaatsen. Het is ook altijd mogelijk om uw huisdier achter te laten op de praktijk/te brengen. In dat geval wordt hij afgevoerd ter destructie, hier zijn kosten aan verbonden.

  Voor paarden zijn er twee mogelijkheden. U kunt u paard op locatie op laten halen voor destructie of voor crematie.

  Voor (klein) vee is alleen destructie mogelijk, ook deze worden op locatie opgehaald.

  Geboorte

  Een veulen hoort binnen 1-1,5 uur te gaan staan en binnen 2-3 uur biest gedronken te hebben. Als dit niet vlot gaat is het verstandig om te bellen voor overleg.
  De nageboorte van de merrie moet er binnen 3 uur afkomen, anders kan een merrie ernstig ziek worden. Dit is reden om (ook nachts) de praktijk te bellen. Trek nooit zelf aan de nageboorte. Om te voorkomen dat de merrie op de nageboorte gaat staan (en deze scheurt) kunt u er een knoop in leggen.